Tag: اگر نمیدانید که چگونه بلاگ ها را پیدا کنید

اگر نمیدانید که چگونه بلاگ ها را پیدا کنید

اگر نمیدانید که چگونه بلاگ ها را پیدا کنید، به سایت technorati.com بروید و با استفاده از کلیدواژه هایتان بلاگ ها را جستجو کنید. باید تمام بلاگ هایی که با موضوع شما مرتبط است را جستجو کنید تا بتوانید از فعالیت های روزانه ی بازار خود مطلع شوید و هر گاه که اطلاعات مناسبی به دست آوردید میتوانید آن را با دیگران به اشتراک بگذارید.

اگر کامنت های خوبی بگذارید، مردم به شما توجه میکنند و دوست دارند بیشتر درباره ی شما بدانند. سپس آنها مطلب شما را میخوانند و با خواندن،کامنت گذاشتن، و یا به اشتراک گذاشتن مطالب شما باعث جذب ترافیک به سایت شما میشود.  کامنت های منفی تاثیرات منفی دربر خواهد داشت. بسیاری از سیستم های هشدار دهنده مانند Google Alerts ، میتوانند فیدها را مستقیما در Reader  شما تولید کنند.

فرستادن آیتم ها به Reader به شما امکان میدهد تمام گفتگوهایی  که در مورد شرکت یا کلیدوژه های شما میشود را یک جا ببینید. با این وجود، به دلیل اینکه من از موضوعات لذت میبرم و فیدهای بسیار زیادی دارم، شاید فراموش کنم که نام شرکت یا کلیدواژه های خود را قرار دهم. ترجیح میدهم تا آن ها را در ایمیل خود داشته باشم، جایی که میدانم آنها را از دست نخواهم داد، بنابراین من بیشتر از Google Alerts  استفاده میکنم تا اینکه نام شرکت خود را پی گیری کنم.