Tag: سئوکار حرفه ای

سئوکار حرفه ای

سئوکار حرفه ای

در زیر شش سطح گوناگون مهارت های سئو آمده معرفی شده است. دانستن اینکه توانایی شما در کدام یک از سطوح قرار دارد مهم است و متوجه می شوید چه قسمت هایی را باید بهبود بخشید و بیشتر مطالعه کنید.

سئوکار مبتدی

سئوکار مبتدی می تواند مجموعه ای از قوانین را گام به گام دنبال کند تا به اهداف مورد نظر دست یابد:

اهداف اولیه وثانویه ذا تعیین کنید

–  کلیدواژه ی هدف صفحه را به آغاز برچسب Description  اضافه کنید. مانند کسی که تازه به یادگیری شطرنج شروع کرده،تمام این قوانین تنها شما را به عنوان یک تازه کار کمک خواهد کرد. هیچ قضاوتی وجود ندارد که آیا یک قانون مناسب می باشد یاخیر. یا اینکه کدام قوانین از همه مهمتر هستند.

سئو کار مبتدی پیشرفته

یک سئوی تازه کار مبتدی قوانینی را که فرا گرفته است را سعی می کند در موقعیت های کاری اعمال کند. برای مثال، شاید استفاده از کلیدواژه ی هدف اولیه و ثانویه دربرچسب عنوان صفحه استفاده کرد. قوانین اجرا میشوند. آن ها دستورالعمل می شوند. انجام کار هنوز از هدف مهم تر است.  به هر حال، مثل راننده های نوجوان ، سئوکاران مبتدی پیشرفته هم تصادف می کنند.

سئو کار ماهر

سئو کارهای ماهر یاد میگیرند که چگونه با قوانین گوناگون مواجه شوند و آن ها را با توجه به موقعیت های مختلف اولویت بندی می کنند. سئو کارهای ماهر یاد می گیرند که چرا یک وب سایت در موتورهای جستجو عملکرد خوبی ندارد. الان تمرکز بر روی هدف است و نه کارهایی که قرار بود برای رسیدن به هدف به انجام داد.  برای اینکه بیش از یک سئو کار ماهر شوید باید بسیار برای آن تلاش کرد. باید سایت های  بسیاری را در زمان های مختلف تجربه کنید.

سئو کار خبره

سئو کار خبره شدن مرحله ی بعد ماهر شدن است. یک سئوکار خبره همیشه تصویر کامل موقعیت سئوی سایت را می بیند. با این نگاه کل نگرانه،  شناخت و برنامه ریزی به سرعت و آگاهانه صورت می گیرد. شاید به پروسه هایی که قبلا گام به گام آموخته شد ارجاع شود، اما آنها مورد نیاز نیستند.

سئو کار حرفه ای

برای اینکه بتوان یک سئو کار حرفه ای شد به سال ها تلاش  و تمرین نیاز است . این همان 10000 ساعتی است که حدود 10 سال به طول می نجامد.